Nulte granice

Odlomak iz knjige “Nulte Granice” – Joe Vitale

1. Nemate pojma o tome šta se događa. Nemoguće je biti svestan svega što se događa u vama i oko vas, svesno ili nesvesno. Vaše telo i um se podešavaju upravo sada, a da vi toga niste ni svesni. Postoji ogroman broj nevidljivih signala u vazduhu upravo sada, od radio talasa do oblika misli, kojih uopšte niste svesni. Vi ste svakako ko-kreator svog vlastitog sveta upravo sada, ali to se dešava nesvesno, bez vaše svesne kontrole ili znanja. To je razlog zbog kog možete pozitivno misliti koliko hoćete, a i dalje biti siromašni. Vaš svesni um nije kreator.

2. Nemate kontrolu nad svim. Očigledno, ako ne znate sve što se dešava, ne možete uopšte imati kontrolu. To je samo jedna ego zabluda da mislite da možete naterati svet da se ponaša po vašoj zapovesti. Kako vaš ego ne može videti mnogo od toga što se odvija u ovom svetu sada, dopustiti egu da odluči šta je sada najbolje za vas, nije mudro. Vi imate izbor, ali nemate kontrolu. Možete upotrebiti svoj svesni um da počnete da birate šta biste radije doživeli, ali morate da napustite ideju da li će se to odigrati ili ne, ili kako, ili kada. Predaja je ključ.

3. Možete da iscelite sve što vam se nađe na putu. Sve što se pojavi u vašem životu, bez obzira kako se pojavilo, je tu radi isceljivanja, jednostavno zato što je sada u vašem dometu. Ovim se pretpostavlja da ako to možete da osetite, možete i da ga iscelite. Ako nešto možete da vidite u drugome, i to vas muči, tada je ono tu radi isceljivanja. Ili kako sam jedanput rekao Opri: „Ako možeš da primetiš, možeš i da dobiješ.“ Možda nemate pojma zašto je to u vašem životu, ili kako se u njemu pojavilo, ali možete mu dopustiti da nestane, jer ste sada svesni toga. Što više isceljujete to što se javlja, čistiji ste da ispoljite to što više volite, jer ćete tako oslobođenu energiju moći da upotrebite za nešto drugo.

4. Vi ste 100 % odgovorni za sva svoja iskustva. To što se dešava u vašem životu nije vaša greška, već vaša odgovornost. Ovaj koncept lične odgovornosti zadire dalje od onoga što govorite, radite ili mislite. On uključuje i to što drugi govore, rade i misle, a javlja se u vašem životu. Ako preuzmete odgovornost za sve to što se javlja u vašem životu, tada kada se neko pojavi sa problemom, tada je to i vaš problem takođe. To povezuje princip trojstva, koji ističe da vi možete isceliti sve što se javlja na vašem putu. Ukratko, ne možete kriviti nikoga i ništa za postojeće stanje u vašem životu. Jedino što možete da uradite je da preduzmete odgovornost za to, što znači prihvatiti ga, imati ga, i voleti ga. Što više isceljujete to što se pojavljuje, više se usklađujete sa Izvorom.

5. Vaša karta za mesto nultih granica je fraza „Volim te.“ Prolaz koji dovodi do mira preko svih shvatanja, od isceljivanja do ispoljavanja, je jednostavna fraza „Volim te.“ Njeno govorenje Božanstvu čisti sve u vama tako da možete da doživite čudo ovoga trenutka: nulte granice. Ideja je u tome da sve volite. Volite preveliku debljinu, lošu naviku, problem deteta ili vašeg suseda ili supružnika; sve to volite. Ljubav preobražava zarobljenu energiju i oslobađa je. Govorenje reči „Volim te“ otvara vrata za doživljavanje iskustva Božanstva.

6. Inspiracija je važnija od namere. Namera je igračka uma; inspiracija naredba Božanstva. U jednom trenutku ćete se predati i početi da slušate, radije nego da molite i čekate. Namera pokušava da kontroliše život baziran na ograničeni pogled ega; inspiracija je primanje poruke od Božanstva, a zatim i postupanje po noj. Namera deluje i donosi rezultate; inspiracija deluje i donosi čuda. Šta vam se više dopada?

Joe Vitale – “Nulte granice”

Advertisements

Komentariši

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s